Mediation stap voor stap

Als u vastzit in een conflict, helpt de mediator stap voor stap beweging in de communicatie te krijgen. Dat gebeurt door de verschillende emoties en standpunten aandacht te geven. Dat niet alleen. Ook gaat zij op zoek naar de onderliggende zorgen, belangen, behoeften en wensen van de partijen. Mentor richt zich zo actief op herstel en bevordering van de communicatie. Dat wordt gedaan op zakelijke, enthousiaste, creatieve en invoelende wijze. Zij helpt u naar zoveel mogelijk opties voor oplossingen te zoeken.

Klik hier voor de globale aanpak beschrijving.
Hieronder wordt een globale aanpak beschreven. Omdat elk conflict anders is, kan hiervan worden afgeweken.
  • Meestal neemt één van de partijen contact op met de mediator. Als partijen bereid tot mediation zijn, neemt de mediator het initiatief tot de eerste bijeenkomst.
  • De mediator bevestigt de datum en andere relevante gegevens aan alle partijen per e-mail. Zij zendt de (concept)mediation-overeenkomst en het Reglement van MediatonFederatie Nederland (MFN) mee (MFN is het Nederlandse Mediation Instituut, de onafhankelijke landelijke kwaliteitskoepel voor mediation in Nederland). Dit MFN-Reglement wordt tevens als Algemene Voorwaarden beschouwd.
  • In de eerste bijeenkomst maken mediator en partijen met elkaar kennis. De mediator neemt met partijen de mediation-overeenkomst door. De spelregels worden toegelicht. Als partijen én de mediator bewust kiezen voor mediation en de overeenkomst tekenen, kan de mediation starten. Vanwege het vrijwillige karakter van mediation heeft elke partij – ook de mediator – op ieder moment het recht de mediation te beëindigen.
  • In de volgende bijeenkomst onderzoekt de mediator wat partijen verdeeld houdt. De mediator onderzoekt welke belangen, zorgen, behoeften en emoties er schuil gaan achter de standpunten in het conflict.
  • Vervolgens wordt met partijen onderzocht waar belangen gemeenschappelijk zijn om zo uiteindelijk te onderzoeken hoe voor het conflict oplossingen in wederzijds belang gevonden kunnen worden.
  • Soms lukt het clienten om in één mediation oplossingen voor het conflict te vinden. Maar gemiddeld lossen de meeste cliënten in 3 á 5 sessies hun conflict op. Een echtscheidings- mediation waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn, heeft gemiddeld één sessie extra nodig om het ouderschapsplan te maken en te bespreken. Omdat ik ‘oplossingsgericht’ werk kan in feite iedere mediation de laatste zijn. Aan het eind van iedere mediation geven cliënten zelf aan of zij nog een volgende afspraak willen. Hoe groter het commitment om er samen uit te komen des te eerder er tot oplossingen wordt gekomen.
  • Een sessie duurt gemiddeld tussen de 1 ½ tot 2 uur.
  • De mediation eindigt met de ondertekening door partijen van het convenant/vaststellingsovereenkomst waarin de gemaakte afspraken zijn vastgelegd. De mediator helpt bij het maken van die overeenkomst maar ondertekent deze zelf wel mee zodat de rechtbank zien dat deze overeenkomst mede tot stand is gebracht door een gecertificeerde mediator. Bij een echtscheiding: zend ik na ondertekening het convenant in 4 viervoud naar een advocaat toe waarmee ik samenwerk om het verzoekschrift bij de rechtbank in te dienen, dit mag nog niet door de mediator gedaan worden.


Klik hier voor extra informatie.