Echtscheiding

Echtscheiding en de gevolgen van echtscheiding voor de ex-echtgenoten en hun kinderen:
  • De scheidingsmelding, de taakverdeling van zorg en opvoeding, een ouderschapsplan.
  • Verdeling van de huwelijksgemeenschap, de echtelijke woning.
  • Omgang met de niet-verzorgende ouder en kind(eren).
  • Omgang met kinderen en familie van de ex-partner.
  • Problemen tussen nieuwe partner en kinderen.

Tot elkaar veroordeeld door de recessie? Mediation helpt bij het zoeken naar een werkbare oplossing of een tussenoplossing!

Problemen tussen broers en zussen:
  • Beslissingen over zorg voor ouders, erfenissen.
  • Opvolging in het familiebedrijf, familierelaties.

Relatie tussen ouders en kinderen:
  • Communicatie, samenleven, normen en waarden, toekomstplannen.

Voor problemen tussen pubers en ouders biedt Mentor ook Speedmediation!

Klik hier voor extra informatie.